کشتی کروز آنتالیا

 

کشتی کروز آنتالیا جز دیدنی ترین جاذبه های گردشگری آنتالیا است که از مسیر مدیترانه عبور میکند. مسافران تور آنتالیا ابتدا باید خود را به بندر کمر برسانند و بعد از آن وارد کشتی کروز آنتالیا شوند، گردشگران تور آنتالیا مسیر رسیدن به بندر را با وسایل نقلیه طی خواهند کرد. مسافران عزیز تور آنتالیا در گردش خود چند توقف خواهند داشت که میتوانند با شنا و حضور در بوفه ها و با مشاهده بهترین موسیقی ها، لحظات خوشی را داشته باشند. همچنین گردشگران عزیز تور آنتالیا در جزیره موش شهر کمر هم بدون ممنوعیت میتوانند شنا کنند. میهمانان عزیز تور آنتالیا در طول مسیر میتوانند از طبیعت زیبای منطقه لذت ببرند.