کسيک مناره آنتاليا

کسيک مناره آنتالیا که در کليساي کورکوت قرار گرفته در قرن پنجم ميلادي به نام مريم مقدس ساخته و در زمان بايزيد دوم به دستور شاهزاده کورکوت به مسجد تبديل شد، به همين دليل از آن بنام مسجد کورکوت يا مسجد کبير مشهور است. در نتيجه خسارتي که از آتش سوزي سال 1896 به مسجد وارد آمد و سوختگي قسمت چوبي بالاي مناره آن ، اين مسجد به مسجد مناره شکسته کسيک مشهور مي باشد .اين اثر در واقع نمايانگر تاريخ کهن شهر که زمان رومي ها ، بيزانس  ، سلجوقيان ، عثماني ها تا به امروز را شامل ميشود. هنگاميکه امپراتورها دريان در سال 130 بعد از ميلاد در شهر (فاسيلين) از استان آنتاليا ديدن  کرد بافتخار او دروازه اي با سه  طاق و ستونهاي تزئين شده بنا گرديد. در آن زمان اين دروازه تنها راه ورودي به شهر محسوب می شود.امروزه دو برج دروازه و قسمتهائي از ديوار مربوطه را مي توان در کنار بندرگاه مشاهده نمود . اين مناره ازجاذبه های گردشگری آنتالیا است که گردشگران را به سمت خود جذب می کند.