آکوالند آنتالیا 

مجموعه تفریحی آکوالند از زیباترین مراکز آبی تفریحی آنتالیا می باشد و در ناحیه ساحلی کنیا آلتی قرار گرفته است . دراین مکان شما می توانید با استفاده  از بازیهای آبی وسرسره های مختلف روزی آرامش بخش و هیجان انگیزی را سپری کنید. در این مجموعه موسیقی زنده اجرا می شود که شامل موزیک و مسابقه های جالب می باشد و شما می توانید  از شرکت کنندهای این برنامه باشید .در صورت تمایل میتوانید در ساعت معین به برنامه نمایش دلفینها در محوطه ای جدا در دلفین لند بنشینید .